GIẤY ĂN

GIẤY ĂN
Giấy ăn Winny, kích thước 330x330mm. Đóng gói 100 tờ/túi. Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất
Túi giấy lụa Sơn Ngân
Túi giấy lụa Sơn Ngân, Kích thước 200x195mm. Đóng gói 280 Tờ/túi, 40 túi/thùng carton. Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất
Hộp giấy lụa Sơn ngân 01
Hộp giấy lụa Sơn Ngân 01, Kích thước 200x200mm. Đóng gói 200 Tờ/Hộp, 36 hộp/thùng carton. Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất
Hộp giấy lụa Sơn ngân 02
Hộp giấy lụa Sơn Ngân 02, Kích thước 200x200mm. Đóng gói 200 Tờ/Hộp, 36 hộp/thùng carton. Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất
Hộp giấy lụa Sơn ngân 03
Hộp giấy lụa Sơn Ngân 03, Kích thước 200x200mm. Đóng gói 200 Tờ/Hộp, 36 hộp/thùng carton. Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất
Hộp giấy lụa Huy Phát 01
Hộp giấy lụa Huy Phát 01, Kích thước 200x200mm. Đóng gói 200 Tờ/Hộp, 36 hộp/thùng carton. Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất
Hộp giấy lụa Huy Phát 02
Hộp giấy lụa Huy Phát 02, Kích thước 200x200mm. Đóng gói 200 Tờ/Hộp, 36 hộp/thùng carton. Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất
Túi giấy lụa Huy Phát
Túi giấy lụa Huy Phát, Kích thước 200x195mm. Đóng gói 280 Tờ/túi, 40 túi/thùng carton. Sản phẩm được làm từ 100% bột giấy nguyên chất

Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo
Live Support #1

Thống kê