GIỚI THIỆU

  
Lịch sử hình thành
Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Ngân (Son Ngan Trade., JSC) được thành lập ngày 06/04/2010, hình thành trên cơ sở đại gia đình lâu năm sản xuất trong lĩnh vực giấy truyền thống. Đây là một xu thế phát triển tất yếu của nền kinh thế thị trường hiện nay để vừa bảo tồn và vừa phát triển được những giá trị làng nghề truyền thống theo quy hoạch và định hướng của nhà nước.
Ngành nghề kinh doanh chính
·        Sản xuất phôi giấy vệ sinh, phôi giấy ăn
·        Sản xuất thành phẩm giấy vệ sinh, giấy ăn,…
·        Sản xuất băng dính
·        Sản xuất gia công theo yêu cầu các sản phẩm liên quan ngành giấy: Giấy vệ  sinh, giấy ăn, giấy kraft, carton,…
Mục tiêu và định hướng
·        Duy trì và phát triển bền vững làng nghề giấy truyền thống là điều cốt lõi
·       Sản xuất nghề giấy truyền thống áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng  cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ảnh hưởng ô nhiễm môi  trường.
·      Từng bước áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm đạt mục tiêu chung của   đất nước: Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa
·        Xây dựng, giữ vững được thương hiệu sản phẩm làng nghề giấy
·      Từng bước tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại đẩy mạnh thị sản phẩm      làng nghề giấy
·      Góp phần tạo việc làm cho nhân lực trong làng nghề hướng tới mục tiêu phát  triển kinh tế - xã hội tại địa phương
Chất lượng
·        Đảm bảo 100% sản phẩm xuất ra thị trường đạt tiêu chuẩn theo quy định nhà    nước
·        Đảm bảo sản phẩm được áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng
    

Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo
Live Support #1

Thống kê