LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN NGÂN
          Văn phòng
205 Nguyễn Cao, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
             Cơ sở sản xuất
KCN Giấy Bắc Ninh, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241-3.828597 - Fax:0241.3.829.830
---------------------------------------------------------------------------------------
Website   : www.sonngan.com
Email       : info@sonngan.com   hoặc  info.sonngan@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------
Hotline 24/7
Sản phẩm giấy vệ sinh, giấy ăn : 0904.955697 ;  099.66.77.468
Sản phẩm phôi giấy: 0902.134.888
Sản phẩm băng dính: 0946.091.185 ; 0912.366.777
Sản phẩm giấy khác: 0912.366.777


 

Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo
Live Support #1

Thống kê